چین

در صد: Jun 2023: تولید ناخالص داخلی 17963.17: 17820.46: USD - میلیارد : Dec 2022 ... چین - تولید ناخالص داخلی. ... ذخایر طلا

پیش بینی

گویان 5.00 2023-09 ... تولید ناخالص داخلی رشد کامل تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص داخلی ... دستمزد در تولید نرخ بیکاری جوانان ...

از چگونگی کشف معادن در ایران تا اسامی سنگ‌های قیمتی در جهان

تاکنون 7867 معدن در کشور کشف شده که سالانه 1.8 میلیارد تن ذخیره معدنی از این معادن استخراج می‌شوند و با داشتن 70 نوع ماده معدنی، 15 درصد از ذخائر معدنی دنیا را به خود اختصاص داده‌ایم که البته عمده این ذخائر سنگ‌های ساختمانی ...

گویان

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی; تولید ناخالص داخلی سرانه; حساب جاری; ذخایر طلا; بدهی های دولت; تولید نفت خام; قیمت گازوئیل; ارزیابی اعتبار; بیشتر شاخص ها

ذخایر طلا | شبکه اطلاع‌ رسانی طلا و ارز

تولید ناخالص داخلی; جواز ساختمان; نرخ تورم; قیمت گازوئیل; تورم مواد غذایی; اطمینان کسب و کار; ثبت خودرو; میزان سفارشات جدید; سهولت کسب و کار; رتبه رقابت; ضریب اطمینان مصرف کننده; جمعیت; بهره وری ...

برزیل

17.03. 1960 - 2022. USD - میلیارد. سالیانه. Current USD. تولید ناخالص داخلی - کشورها. ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - برزیل - تولید ناخالص داخلی. 1960-2022 اطلاعات | 2023-2025 پیش ...

ارمنستان

دستمزد در تولید 203677.00: 212461.00: AMD/ماه: Jun 2023: افراد شاغل ... رشد کامل تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص داخلی ... ذخایر طلا

روسیه

0.57. 0.58. 1.00. 0.28. 1995 - 2023. USD / لیتر. ماهیانه. قیمت گازوئیل - کشورها. ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - روسیه - قیمت گازوئیل. 1995-2023 اطلاعات | 2024-2025 پیش بینی.

نرخ بهره

گویان 5: 5: 2023-09 % السالوادور 5.02: 3.43: 2022-12 % ایالات متحده ... رشد کامل تولید ناخالص داخلی ... دستمزد در تولید

هند

1960 - 2022. USD - میلیارد. سالیانه. Current USD. تولید ناخالص داخلی - کشورها. ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - هند - تولید ناخالص داخلی. 1960-2022 اطلاعات | 2023-2025 پیش بینی.

قزاقستان

در صد: Dec 2022: تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی ... تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 537396.80: 502422.20: KZT - میلیون ... استخراج معدن شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات ...

قطر

سالیانه. Current USD. تولید ناخالص داخلی - کشورها. ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - قطر - تولید ناخالص داخلی. 1970-2022 اطلاعات | 2023-2025 پیش بینی.

ترکیه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.5-0.1: 16.4 -10.4: در صد : 2023-06: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه ... در صد : 2022-12: تولید ناخالص داخلی از کشاورزی ... استخراج معدن 5.07: 0.22: 39.9-27.7: در صد : 2023-08: تولید فولاد ...

چین

2011 - 2023. در صد. ماهیانه. NSA. شاخص مسکن - کشورها. ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - چین - شاخص مسکن. 2011-2023 اطلاعات | 2024-2025 پیش بینی.

انگلستان

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2: 0.3: 16.8 -20.3: در صد : 2023-06: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه ... در صد : 2022-12: تولید ناخالص داخلی ماهانه (ماهانه) ... استخراج معدن -8.3-18.4: 854 -90.5: در صد : 2023-08: سرمایه گذاری ...

ارمنستان

19.50. 1.20. 1990 - 2022. USD - میلیارد. سالیانه. Current USD. تولید ناخالص داخلی - کشورها. ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ارمنستان - تولید ناخالص داخلی. 1990-2022 اطلاعات | 2023 ...

هند

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - هند - میزان رشد وام. 2012-2023 اطلاعات | 2024-2025 پیش بینی.

چین

رشد کامل تولید ناخالص داخلی 3: 8.1: 14.3: 2.2: در صد : 2022-12: تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 555747: 268992: 1132054: 53480: cny - صد - میلیون : 2023-06

تصویر آماری از نقش معدن در اقتصاد

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی جهانی، ۱/ ۵ درصد است. سهم معدن از GDP سال ۲۰۱۷ در آفریقای جنوبی ۸ درصد، سهم شیلی ۱۰ درصد، سهم استرالیا ۶ درصد و سهم روسیه ۵/ ۸ درصد است ...

انگلستان

دستمزد در تولید 723.00: 718.00: GBP / هفته: Aug 2023: رشد دستمزد ... رشد کامل تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص داخلی ... ذخایر طلا تراز تجاری کالا ...

افغانستان

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی. 399264.00. 442548.00. AFN - میلیون. Dec 2021. افغانستان - تولید ناخالص داخلی. ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - افغانستان - تولید ناخالص ...

معادن ایران

نقشه صنعت و معدن ایران. توسعه معادن در ایران هنوز در دست کار است، با این حال این کشور یکی از مهم‌ترین دارندگان مواد معدنی در جهان است. ایران با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر اثبات شده و بیش از ۵۷ میلیارد تن ...

ایتالیا

Current USD. تولید ناخالص داخلی - کشورها. ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایتالیا - تولید ناخالص داخلی. 1960-2022 اطلاعات | 2023-2025 پیش بینی.

چین

ذخایر طلا; بدهی های دولت ... دستمزد در تولید 97528.00: 92459.00: CNY / سال: Dec 2022 ... تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی ...

ایالات متحده

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایالات متحده - تولید ناخالص داخلی.

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.امریکا -تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار. ... گویان 15.36: 8. ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.