همه چیز درباره کربنات سدیم!

از کربنات سدیم در تولید برخی مواد شیمیایی از جمله سدیم بی کربنات (سدیم هیدروژن کربنات)، سدیم سیلیکات، سدیم تری پلی فسفات، سدیم دی کرومات، سدیم آلومینات، سدیم سیانید و … استفاده می شود.

کربنات سدیم چیست و چه کاربردهایی دارد؟

کربنات سدیم (Sodium carbonate) با نام تجاری سودا اش (Soda ash) ترکیبی غیرآلی با فرمول شیمیایی Na 2 CO 3 است. کربنات سدیم به شکل کریستال یا پودر سفید یا بی رنگ با نقطه ذوب 851ºC و جرم مولکولی 105.988 گرم است. به دو ...

همه چیز در مورد کربنات سدیم

سدیم کربنات در واکنش با کربن دی اکسید و آب تولید سدیم بی کربنات می کند. Na2CO3 + CO2 + H2O → ۲NaHCO3. همچنین بی کربنات سدیم در حضور سود، سدیم کربنات تولید می کند. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O. انحلال کربنات سدیم در آب ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.