محاسبه هزینه و اجرت جوشکاری (جوش) لوله

هزینه/Ib. = (هزینه L&O/Ib.) + (سیم جوش و هزینه محافظ/Ib.) هزینه L&O/Ib. = (نرخ/ L&O)/{(سرعت ته‌نشست) x (ضریب عملیاتی)} هزینه سیم جوش/Ib/ (هر نوع فرآیندی) = (هزینه سیم جوش/Ib.)/(کارایی الکترود)

صفر تا صد جوشکاری میگ (MIG) + مزایا و معایب

جوشکاری میگ همان جوشکاری GMAW است که الکترود به صورت دائم به حوضچه مذاب تزریق می‌شود، مهمترین تفاوت جوشکاری mig و mag در نوع گاز محافظی است که در فرآیند جوشکاری انجام می شود.

دستگاه جوش میگ (MIG) | میگ (MIG) یا SMAW | قیمت | فروش

دستگاه جوش میگ یا دستگاه جوش مگ دارای قابلیت جوشکاری تحت محافظت گاز های خنثی مانند CO 2 بوده و برای ایجاد اتصال بین قطعات از سیم جوشکاری با متراژ 30 متر استفاده می شود. این فرایند در جوشکاری جهت ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.